Research Assistant
Ankara Yıldırım Beyazıt University
Department of Information Management

ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0026-6485


publications

Articles

Akbulut, M. ve Tonta, Y. (2022). İlgi Sıralamalarının Artırımlı Olarak Geliştirilmesi: Pennant Erişimle Desteklenen Yeni Bir Yöntem Önerisi. Türk Kütüphaneciliği, 36(2), 169-203. doi: 10.24146/tk.1062751 (PDF)

Tonta, Y. ve Akbulut, M. (2021). Uluslararası Dergilerde Yayımlanan Türkiye Adresli Makalelerin Atıf Etkisini Artıran Faktörler. Türk Kütüphaneciliği, 35(3), 388-409. doi: 10.24146/tk.933159 (PDF)

Akça, S. & Akbulut, M. (2021). Are predatory journals contaminating science? An analysis on the Cabells' Predatory Report. The Journal of Academic Librarianship, 47(4), 1-11. doi: 10.1016/j.acalib.2021.102366 (PDF)

Akça, S. & Akbulut, M. (2021). Social network analysis of mythology field. Library Hi Tech, ahead-of-print(ahead-of-print). doi: 10.1016/j.acalib.2021.102366 (PDF)

Tonta, Y. ve Akbulut, M. (2020). TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Programının Yeni Destek Algoritmasının Değerlendirilmesi. Türk Kütüphaneciliği, 34(4), 606-637. doi: 10.24146/tk.799197 (PDF)

Akça, S. ve Akbulut, M. (2020). Bilimsel İletişimin Görünmeyen Eli: Hakemlik. Türk Kütüphaneciliği, 34(3), 7-8. (PDF)

Tonta, Y. ve Akbulut, M. (2020). Does monetary support increase citation impact of scholarly papers? Scientometrics. 125(2), 1617-1641. doi:10.1007/s11192-020-03688-y (PDF)

Akbulut, M., Tonta, Y. & White, H.D. (2020). Related records retrieval and pennant retrieval: an exploratory case study. Scientometrics, 122(2): 957-987. doi:10.1007/s11192-019-03303-9 (PDF)

Tonta, Y. ve Akbulut, M. (2019). Türkiye’de Lisansüstü Tezlere Açık Erişim (Open Access to Graduate Theses and Dissertations in Turkey). Türk Kütüphaneciliği (Turkish Librarianship), 33(4), 219-248. (PDF)

Akça, S. ve Akbulut, M. (2018). Türkiye’deki yağmacı dergiler: Beall listesi üzerine bir araştırma. Bilgi Dünyası (Information World), 19(2), 255-274. doi: 10.15612/BD.2018.695.(PDF)

Akbulut, M., Alaca, E., Büyükçolpan, T., Cevher, N., Kurbanoğlu, S., Soylu, D. ve Yıldırım, B. F. (2018). Üniversite kütüphanelerinde yeşil (çevreci) yaklaşımlar: Türkiye genelinde bir araştırma. Bilgi Dünyası (Information World), 19(2), 203-230. doi:10.15612/ BD.2018.693. (PDF)

Akbulut, M. & Akça, S. (2017). Popularity or Prestige? The Case of JASIST Rank. Journal of Scientometric Research, 6(3), 141-150. doi:10.5530/jscires.6.3.21. (PDF)

Akça, S. & Akbulut, M. (2017). A Content-Based Social Network Analysis of Reşat Nuri Güntekin’s Letters. Bilgi Dünyası (Information World), 18(1), 1-5. doi:10.15612/BD.2017.566. (PDF)

Akça, S. ve Akbulut, M. (2016). Dijital İnsanî Bilimler Konferansı 2016 Raporu (The Report of Digital Humanities 2016 Conference). Türk Kütüphaneciliği (Turkish Librarianship), 30(3), 552-554. (PDF)

Taşkın, Z., Doğan, G., Akça, S., Şencan, İ. ve Akbulut, M. (2016). Scopus dergi seçim kriterleri üzerine bir değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği (Turkish Librarianship), 30(1), 8-19. (PDF)

Akbulut, M. (2015). Relationships Between Traditional Metrics and Altmerics: A Case Analysis of PLoS. Bilgi Dünyası (Information World), 16(2), 275-286 (PDF)

Akbulut, M. (2015). Paths of discovery: Comparing the search effectiveness of EBSCO Discovery Service, Summon, Google Scholar, and conventional library resources. Türk Kütüphaneciliği, 29, 3(2015), 601-605. (PDF)

Akbulut, M. (2014). Identifying Web Search Session Patterns Using Cluster Analysis: A Comparison of Three Search Environments. Türk Kütüphaneciliği, 28(3), 358-361. (PDF)

Akbulut, M. ve Çare, B. (2011). Beytepe Kampüsü Haritası Mashup Uygulaması. Bilgi Dünyası (Information World), 12(2), 334-346.(PDF)


Conference Papers, Posters, Newspaper Articles and Presentations

Tonta, Y. & Akbulut, M. (2019). Does Monetary Support Increase Citation Impact of Scholarly Papers?. 17th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference (ISSI2019). 2 - 5 September. Sapienza University, Rome, Italy. (Author Copy - PDF) (Presentation slides-PDF) (arXiv:1909.10068)

Akbulut, M. & Akça, S. (2019). Bibliographic Reference List Mistakes: The Case of Turkish Librarianship. 17th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference (ISSI2019). 2 - 5 September. Sapienza University, Rome, Italy. (Author Copy - PDF)

Akça, S. & Akbulut, M. (2019, 17 Mayıs). Ön yargı hakemlerimizi ele mi geçirdi?. Herkese Bilim Teknoloji, 164. (Yazar kopyası-PDF)

Akça, S. & Akbulut, M. (2019). Mitoloji Alanının Sosyal Ağ Analizi (Social Network Analysis of Mythology Literature). International Symposium on Mythology. May 2-5, 2019. Ardahan, Turkey. (Abstract-PDF)

Akbulut, M. (2017). Atıf Klasiklerinin ve İlgililik Sıralamalarının Pennant Diyagramı ile Analizi. 4. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı (YBS'17), Doktora Konsorsiyumu. 17-20 Ekim 2017, İstanbul üniversitesi Rektörlüğü. (PDF)

Akbulut, M., Alaca, E., Büyükçolpan, T., Soylu, D., Yıldırım, B.F. & Kurbanoğlu, S. (2017). Environmental Literacy of Academic Librarians. The European Conference on Information Literacy (ECIL). September 18-21, 2017. Saint-Malo, France. (Abstract-PDF)

Akbulut, M., Alaca, E., Büyükçolpan, T., Soylu, D., Yıldırım, B.F., Cevher, N. & Kurbanoğlu, S. (2017). Role of Green Libraries in Evironmental Sustainability: A Study on Approaches of Academic Library Directors. The European Conference on Information Literacy (ECIL). September 18-21, 2017. Saint-Malo, France. (Abstract-PDF) (Poster-PDF)

Akbulut, M. (2016). Türk Kütüphaneciliği’nde bilimsel bölümlendirme ve her bir bölümün gereklilikleri. Forum: Türk Kütüphaneciliği'nde Yeni Bir Dönemeç, 15 Nisan 2016, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Yüzüncü Yıl Salonu. (PDF)

Akça, S. & Akbulut, M. (2016). Content Based Social Network Analysis of Reşat Nuri Güntekin's Letters. Digital Humanities 2016 (DH2016). July 12-16, 2016. Kraków, Poland. (Abstract-PDF)

Taşkın, Z., Doğan, G., Akça, S., Şencan, İ. & Akbulut, M. (2015). Does Scopus Put Its Own Journal Selection Criteria into Practice?. 15th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference (ISSI2015). 29 June - 4 July. İstanbul, Turkey. (Poster-JPEG) (Poster-PDF)

Akbulut, M. (2014). Sustainable Scientific Journal Page Layout Design: The Case of Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK), Science and Technique Journal. In BOBCATSSS 2014: Library (r)evolution: Promoting sustainable information practices. January 29-31, 2014. Barcelona, Spain. (PDF)

Akbulut, M. (2013). Altmetrics: A Case Analysis of PLoS Article Level Metrics (ALM). Beyond the Cloud: Information…Innovation…Collaboration…: 4th International Symposium on Information Management in a Changing World, September 4-6, 2013. Limerick, Ireland. (PDF) (Presentation slides-PDF)

Akbulut, M., Şencan, İ. & Dirik, M. (2013). Web Personalization and Long Tail. In Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference (QQML2013). June 4 - 7, 2013. Rome, Italy. .(PDF)(Presentation slides-PDF)

Akbulut, M. (2011). iPhone Mobile Application Design: The Case of Hacettepe University Libraries, ELPUB2011. Digital Publishing and Mobile Technologies, 15th International Conference on Electronic Publishing. June 22-24, 2011. Istanbul, Turkey. (PDF) (Presentation slides-PDF)

Akbulut, M. (2011). Developing a Digital Repository for International Symposium on Information Management in a Changing World, 2011. In BOBCATSSS 2011: Finding New Ways, 31 January - 2 February, 2011. Szombathely, Hungary. (Poster-PDF) (Presentation slides-PDF)

Akbulut, M. & Çare, B. (2010). The Beytepe Campus Map. In BOBCATSSS 2010: Bridging the digital divide: libraries providing access for all? January 25 - 27 , 2010. Parma, Italy. (Poster-PDF)


Chapters in Books

Tonta, Y. & Akbulut, M. (2019). Does Monetary Support Increase Citation Impact of Scholarly Papers?. In 17th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference (ISSI2019), Sapienza University, Rome, Italy, September 2 - 5, 2019 (pp. 1952 - 1963) (PDF)

Akbulut, M. & Akça, S. (2019). Bibliographic Reference List Mistakes: The Case of Turkish Librarianship. In 17th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference (ISSI2019), Sapienza University, Rome, Italy, September 2 - 5, 2019 (pp. 1924 - 1926) (PDF)

Akbulut, M. (2015). Küreselleşme: Bilgi Ekonomisinin Temel Özellikleri. Prof. Dr. İrfan Çakın'a Armağan içinde (s. 13-21). Yay. haz. Umut Al ve Zehra Taşkın. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2015. (ISBN: 978-975-491-411-5) (PDF)

Taşkın, Z., Doğan, G., Akça, S., Şencan, İ. & Akbulut, M. (2015). Does Scopus Put Its Own Journal Selection Criteria into Practice?. In Salah, A.A. et al. (eds.) Proceedings of ISSI 2015 Istanbul: 15th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference, Istanbul, Turkey, 29 June to 4 July, 2015 (pp. 1198-1199). İstanbul: Boğaziçi University. (PDF)

Akbulut, M. (2013). Altmetrics: A Case Analysis of PLoS Article Level Metrics (ALM). Beyond the Cloud: Information…Innovation…Collaboration…: 4th International Symposium on Information Management in a Changing World (IMCW2013). September 4-6, 2013, Limerick, Ireland. Abstracts. Ankara: Hacettepe University Department of Information Management, ISBN. 978-975-491-358-3, pp. 20-22. (PDF)

Akbulut, M. (2011). iPhone Mobile Application Design: The Case of Hacettepe University Libraries, ELPUB2011. Digital Publishing and Mobile Technologies, 15th International Conference on Electronic Publishing 22-24 June 2011, Istanbul, Turkey/ Edited by: Yasar Tonta, Umut Al, Phyllis Lepon Erdogan and Ana Alice Baptista. ISBN 978-975-491-320-0, pp. 95-102. (PDF)


Other Publications

Tonta, Y. ve Akbulut, M. (2020, 23 Eylül). Performansa dayalı akademik teşvik sistemleri üzerine. Sarkaç. Erişim adresi: https://sarkac.org/2020/09/performansa-dayali-akademik-tesvik-sistemleri-uzerine/ (PDF)

Çankırı S. ve Akbulut, M. (2017). Açık Bilim (Editoryal). Türk Kütüphaneciliği, 31(3), 303-304. doi:10.24146/tkd.2017.16 (PDF)

Akbulut, M. (2015). Düşünce Özgürlüğü (Editoryal). Türk Kütüphaneciliği, 29(4), 685-686. (PDF)


Dissertations

Akbulut, M. (devam ediyor). Olasılıksal Konu Modelleme Yönteminin Atıf Dizinlerindeki Bibliyometrik Verilerle Desteklenerek İlgililik Sıralamalarının İyileştirilmesi (Improving Relevance Rankings by Probabilistic Topic Modeling Supported by Bibliometric Data from Citation Indexes). Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Akbulut, M. (2016). Atıf Klasiklerinin Etkisinin ve İlgililik Sıralamalarının Pennant Diyagramları ile Analizi (The Analysis of the Impact of Citation Classics and Relevance Rankings Using Pennant Diagrams). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. (Full text-PDF) (Extended abstract-PDF) (Web Page)


Video

Akbulut, M. [Müge Akbulut]. (14 Ocak 2016). StatPlanet Programı ile Etkileşimli Türkiye Haritası Oluşturma [Video dosyası]. Erişim adresi: https://www.youtube.com/watch?v=MxtOQawmnUw


Translation

MacKie-Mason, J. [Jeffrey MacKie-Mason]. (16 Ekim 2018). İkinci Gutenberg Devrimi [Video dosyası]. Erişim adresi: https://www.youtube.com/watch?v=qgJ6vl2lHjQ. (Çeviren: Müge Akbulut, Gözden geçiren: Yaşar Tonta) (Videonun orijinali: (24’ 05’’- 46’ 38’’))


Blog Posts

Akbulut, M. (2022, 18 Temmuz). İlgi Sıralamaları Özelinde LDA (Latent Dirichlet Allocation — Gizli Dirichlet Ayırımı) Olasılıksal Konu Modelleme Algoritması. Medium. Erişim adresi: https://medium.com/@mugeakbulut/i̇lgi-sıralamaları-özelinde-lda-latent-dirichlet-allocation-olasılıksal-konu-modelleme-algoritması-5bc0757d7248

Akbulut, M. (2022, 26 Temmuz). İLDA (Latent Dirichlet Allocation) Algoritmasında Konu Sayısını Belirleme: Ölçevlerin Tanımları ve Uygulama. Medium. Erişim adresi: https://medium.com/@mugeakbulut/lda-latent-dirichlet-allocation-algoritmasında-konu-sayısını-belirleme-ölçevlerin-tanımları-ve-f8b2a88c57a


Macros, Interactive Graphs and Datasets

Akbulut, M. (2022). Incremental Refinement of Relevance Rankings Codes (Pennant+LDA) [Python codes and Macros]. https://github.com/mugeakbulut/LDA-Pennant_Retrieval

Akbulut, M. (2016). Tf calculating [Excel macro]. http://www.mugeakbulut.com/YL_Tez/veriler_makrolar/makrolar/tf_hesaplama_makrosu/

Akbulut, M. (2016). Birikimli tf ve idf hesaplama [Excel makro]. Erişim adresi: http://www.mugeakbulut.com/YL_Tez/veriler_makrolar/after_macro_birikimli/idf_birikimli/

Akbulut, M. (2016). Tf ve idf birleştirme [Excel makro]. Erişim adresi: http://www.mugeakbulut.com/YL_Tez/veriler_makrolar/makrolar/birlestirme_makrosu/

Akbulut, M. (2016). Benzerlik Algoritması [Excel makro]. Erişim adresi: http://www.mugeakbulut.com/YL_Tez/veriler_makrolar/makrolar/birlestirme_makrosu/all_versions/

Akbulut, M. (2016). Maron ve Kuhns (1960) Sadeleştirilmiş Statik Pennant [Etkileşimli grafik ve veri seti]. Erişim adresi: https://goo.gl/uBSFCx

Akbulut, M. (2016). Maron ve Kuhns (1960) Pennant (Örneklem) konuya göre [Etkileşimli grafik ve veri seti]. Erişim adresi: https://goo.gl/LldCxa

Akbulut, M. (2016). Başlığında "Probabilistic" Geçen Çalışmalar (Maron ve Kuhns Çekirdek Makalesi İçin) [Etkileşimli grafik ve veri seti]. Erişim adresi: https://goo.gl/JLWTJP

Akbulut, M. (2016). Maron ve Kuhns (1960) çekirdek makalesine atıfta bulunan 294 çalışma ile bu çalışmalara ait 9607 referans [Veri seti]. Erişim adresi: http://www.mugeakbulut.com/YL_Tez/veriler_makrolar/ham_veriler/

resume
Education
2018 :
Data Science, Machine Learning Summer School
Telecommunications and Informatics Technologies Research Center, Boğaziçi Univesity, İstanbul

2018 :
Machine Learning İsmail Arı Summer School
Boğaziçi Univesity, İstanbul

2017 :
Machine Learning Summer School
Department of Computer Engineering, Boğaziçi University, İstanbul

2016 - Present :
Ph.D.
Department of Information Management, Hacettepe University, Ankara

2016 :
M.A.
Department of Information Management, Hacettepe University, Ankara

2010 :
B.A.
Department of Information Management, Hacettepe University, Ankara

2009 :
Erasmus Exchange Student
IVA - Royal School of Library & Information Science (now part of The University of Copenhagen), Copenhagen

Experience
2014 - Present :
Research Assistant, Ankara Yıldırım Beyazıt University Department of Information Management

2019 - Present :
Co-chair, European Student Chapter of ASIS&T

2015 - Present :
Referee
Served as a referee for several journals including Library Hi Tech, Turkish Librarianship and Scientometrics

2015 - 2021 :
Editor, Turkish Librarianship

2014 :
Advisor, Turkish Librarianship

2013 - 2014 :
Freelance Developer, freelancer.com, fiverr.com

2012 - 2013 :
Creative Director, Ankaref Bilişim Teknolojileri

2012 :
Sales Support Executive, MiKRO Bilgi Kayit ve Dagitim A.S

2011 :
Software Developer, Informascope

2010 - Present :
Co-editor for Turkey, E-LIS: Eprints in Library and Information Science
with İlkay Holt

2010 - 2011 :
Trainee, Halkbank
Building a library system with two classmates

2009 :
Trainee, Turkish Aerospace Industries, Inc. (TAI)

Certificates
2011 :
Computers, Software and Algorithms, Microsoft Açık Akademi

2009 :
Qualified Developer, Google Qualified Developer Program

2008 :
Computer Operator, National Education Ministry (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı)

Membership in Professional Associations
2016 - Present :
Member, Association for Information Science and Technology (ASIS&T) - Member ID: 514685

2015 - Present :
Member, International Society for Scientometrics and Informetrics (ISSI) - Member ID: 00296

2013 - Present :
Member, Informatics Association of Turkey (Türkiye Bilişim Derneği) - Member ID: 99008214

2012 - Present :
Member, University and Research Librarians Association (ÜNAK)

Awards
2015 :
RECODE Early Career Researcher Workshop, 14-15 May 2015, Sheffield University
Travel and accommodation bursary

Projects
     Developing a mobile applications (for iOS and Android)
     Developing SciVerse applications
     Designing websites
     Building institutional repositories (DSpace, EPrints and GreenStone)
     Building an integrated library system (Koha)
     Building a customer relationship management system (Sugar CRM)
     Installing Open Journal Systems (OJS)
     Installing Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (MOODLE)
     Building interactive maps and visualizations
contact