Doktora Öğrencisi
Hacettepe Üniversitesi
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Araştırma Görevlisi
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0026-6485


yayınlar

Makaleler

Tonta, Y. ve Akbulut, M. (2021). Uluslararası Dergilerde Yayımlanan Türkiye Adresli Makalelerin Atıf Etkisini Artıran Faktörler. Türk Kütüphaneciliği, 35(3), 388-409. doi: 10.24146/tk.933159 (PDF)

Akça, S. & Akbulut, M. (2021). Are predatory journals contaminating science? An analysis on the Cabells' Predatory Report. The Journal of Academic Librarianship, 47(4), 1-11. doi: 10.1016/j.acalib.2021.102366 (PDF)

Akça, S. & Akbulut, M. (2021). Social network analysis of mythology field. Library Hi Tech, ahead-of-print(ahead-of-print). doi: 10.1016/j.acalib.2021.102366 (PDF)

Tonta, Y. ve Akbulut, M. (2020). TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Programının Yeni Destek Algoritmasının Değerlendirilmesi. Türk Kütüphaneciliği, 34(4), 606-637. doi: 10.24146/tk.799197 (PDF)

Akça, S. ve Akbulut, M. (2020). Bilimsel İletişimin Görünmeyen Eli: Hakemlik. Türk Kütüphaneciliği, 34(3), 7-8. (PDF)

Tonta, Y. ve Akbulut, M. (2020). Does monetary support increase citation impact of scholarly papers? Scientometrics. 125(2), 1617-1641. doi:10.1007/s11192-020-03688-y (PDF)

Akbulut, M., Tonta, Y. & White, H.D. (2020). Related records retrieval and pennant retrieval: an exploratory case study. Scientometrics, 122(2): 957-987. doi:10.1007/s11192-019-03303-9 (PDF)

Tonta, Y. ve Akbulut, M. (2019). Türkiye’de Lisansüstü Tezlere Açık Erişim (Open Access to Graduate Theses and Dissertations in Turkey). Türk Kütüphaneciliği (Turkish Librarianship), 33(4), 219-248. (PDF)

Akça, S. ve Akbulut, M. (2018). Türkiye’deki yağmacı dergiler: Beall listesi üzerine bir araştırma. Bilgi Dünyası (Information World), 19(2), 255-274. doi: 10.15612/BD.2018.695. (PDF)

Akbulut, M., Alaca, E., Büyükçolpan, T., Cevher, N., Kurbanoğlu, S., Soylu, D. ve Yıldırım, B. F. (2018). Üniversite kütüphanelerinde yeşil (çevreci) yaklaşımlar: Türkiye genelinde bir araştırma. Bilgi Dünyası (Information World), 19(2), 203-230. doi:10.15612/ BD.2018.693. (PDF)

Akbulut, M. & Akça, S. (2017). Popularity or Prestige? The Case of JASIST Rank. Journal of Scientometric Research, 6(3), 141-150. doi:10.5530/jscires.6.3.21. (PDF)

Akça, S. & Akbulut, M. (2017). A Content-Based Social Network Analysis of Reşat Nuri Güntekin’s Letters. Bilgi Dünyası (Information World), 18(1), 1-5. doi:10.15612/BD.2017.566. (PDF)

Akça, S. ve Akbulut, M. (2016). Dijital İnsanî Bilimler Konferansı 2016 Raporu (The Report of Digital Humanities 2016 Conference). Türk Kütüphaneciliği (Turkish Librarianship), 30(3), 552-554. (PDF)

Taşkın, Z., Doğan, G., Akça, S., Şencan, İ. ve Akbulut, M. (2016). Scopus dergi seçim kriterleri üzerine bir değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği (Turkish Librarianship), 30(1), 8-19. (PDF)

Akbulut, M. (2015). Relationships Between Traditional Metrics and Altmerics: A Case Analysis of PLoS. Bilgi Dünyası (Information World), 16(2), 275-286. (PDF)

Akbulut, M. (2015). Paths of discovery: Comparing the search effectiveness of EBSCO Discovery Service, Summon, Google Scholar, and conventional library resources. Türk Kütüphaneciliği, 29, 3(2015), 601-605. (PDF)

Akbulut, M. (2014). Identifying Web Search Session Patterns Using Cluster Analysis: A Comparison of Three Search Environments. Türk Kütüphaneciliği, 28(3), 358-361. (PDF)

Akbulut, M. ve Çare, B. (2011). Beytepe Kampüsü Haritası Mashup Uygulaması. Bilgi Dünyası (Information World), 12(2), 334-346. (PDF)


Konferans Bildirileri, Posterler ve Gazete Makaleleri

Tonta, Y. & Akbulut, M. (2019). Does Monetary Support Increase Citation Impact of Scholarly Papers?. 17th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference (ISSI2019). 2 - 5 September. Sapienza University, Rome, Italy. (Author Copy - PDF) (Presentation slides-PDF) (arXiv:1909.10068)

Akbulut, M. & Akça, S. (2019). Bibliographic Reference List Mistakes: The Case of Turkish Librarianship. 17th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference (ISSI2019). 2 - 5 September. Sapienza University, Rome, Italy. (Author Copy - PDF)

Akça, S. & Akbulut, M. (2019, 17 Mayıs). Ön yargı hakemlerimizi ele mi geçirdi?. Herkese Bilim Teknoloji, 164. (Yazar kopyası-PDF)

Akça, S. & Akbulut, M. (2019). Mitoloji Alanının Sosyal Ağ Analizi (Social Network Analysis of Mythology Literature). International Symposium on Mythology. May 2-5, 2019. Ardahan, Turkey. (Özet-PDF)

Akbulut, M. (2017). Atıf Klasiklerinin ve İlgililik Sıralamalarının Pennant Diyagramı ile Analizi. 4. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı (YBS'17), Doktora Konsorsiyumu. 17-20 Ekim 2017, İstanbul üniversitesi Rektörlüğü. (PDF)

Akbulut, M., Alaca, E., Büyükçolpan, T., Soylu, D., Yıldırım, B.F. & Kurbanoğlu, S. (2017). Environmental Literacy of Academic Librarians. The European Conference on Information Literacy (ECIL). September 18-21, 2017. Saint-Malo, France. (Abstract-PDF)

Akbulut, M., Alaca, E., Büyükçolpan, T., Soylu, D., Yıldırım, B.F., Cevher, N. & Kurbanoğlu, S. (2017). Role of Green Libraries in Evironmental Sustainability: A Study on Approaches of Academic Library Directors. The European Conference on Information Literacy (ECIL). September 18-21, 2017. Saint-Malo, France. (Abstract-PDF) (Poster-PDF)

Akbulut, M. (2016). Türk Kütüphaneciliği’nde bilimsel bölümlendirme ve her bir bölümün gereklilikleri. Forum: Türk Kütüphaneciliği'nde Yeni Bir Dönemeç, 15 Nisan 2016, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Yüzüncü Yıl Salonu. (PDF)

Akça, S. & Akbulut, M. (2016). Content Based Social Network Analysis of Reşat Nuri Güntekin's Letters. Digital Humanities 2016 (DH2016). July 12-16, 2016. Kraków, Poland. (Abstract-PDF)

Taşkın, Z., Doğan, G., Akça, S., Şencan, İ. & Akbulut, M. (2015). Does Scopus Put Its Own Journal Selection Criteria into Practice?. 15th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference (ISSI2015). 29 June - 4 July. İstanbul, Turkey. (Poster-JPEG) (Poster-PDF)

Akbulut, M. (2014). Sustainable Scientific Journal Page Layout Design: The Case of Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK), Science and Technique Journal. In BOBCATSSS 2014: Library (r)evolution: Promoting sustainable information practices. January 29-31, 2014. Barcelona, Spain. (PDF)

Akbulut, M. (2013). Altmetrics: A Case Analysis of PLoS Article Level Metrics (ALM). Beyond the Cloud: Information…Innovation…Collaboration…: 4th International Symposium on Information Management in a Changing World, September 4-6, 2013. Limerick, Ireland. (PDF) (Presentation slides-PDF)

Akbulut, M., Şencan, İ. & Dirik, M. (2013). Web Personalization and Long Tail. In Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference (QQML2013). June 4 - 7, 2013. Rome, Italy. .(PDF) (Presentation slides-PDF)

Akbulut, M. (2011). iPhone Mobile Application Design: The Case of Hacettepe University Libraries, ELPUB2011. Digital Publishing and Mobile Technologies, 15th International Conference on Electronic Publishing. June 22-24, 2011. Istanbul, Turkey. (PDF) (Presentation slides-PDF)

Akbulut, M. (2011). Developing a Digital Repository for International Symposium on Information Management in a Changing World, 2011. In BOBCATSSS 2011: Finding New Ways, 31 January - 2 February, 2011. Szombathely, Hungary. (Poster-PDF) (Presentation slides-PDF)

Akbulut, M. & Çare, B. (2010). The Beytepe Campus Map. In BOBCATSSS 2010: Bridging the digital divide: libraries providing access for all? January 25 - 27 , 2010. Parma, Italy. (Poster-PDF)


Kitap İçi Bölümler

Tonta, Y. & Akbulut, M. (2019). Does Monetary Support Increase Citation Impact of Scholarly Papers?. In 17th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference (ISSI2019), Sapienza University, Rome, Italy, September 2 - 5, 2019 (pp. 1952 - 1963) (PDF)

Akbulut, M. & Akça, S. (2019). Bibliographic Reference List Mistakes: The Case of Turkish Librarianship. In 17th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference (ISSI2019), Sapienza University, Rome, Italy, September 2 - 5, 2019 (pp. 1924 - 1926) (PDF)

Akbulut, M. (2015). Küreselleşme: Bilgi Ekonomisinin Temel Özellikleri. Prof. Dr. İrfan Çakın'a Armağan içinde (s. 13-21). Yay. haz. Umut Al ve Zehra Taşkın. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2015. (ISBN: 978-975-491-411-5) (PDF)

Taşkın, Z., Doğan, G., Akça, S., Şencan, İ. & Akbulut, M. (2015). Does Scopus Put Its Own Journal Selection Criteria into Practice?. In Salah, A.A. et al. (eds.) Proceedings of ISSI 2015 Istanbul: 15th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference, Istanbul, Turkey, 29 June to 4 July, 2015 (pp. 1198-1199). İstanbul: Boğaziçi University. (PDF)

Akbulut, M. (2013). Altmetrics: A Case Analysis of PLoS Article Level Metrics (ALM). Beyond the Cloud: Information…Innovation…Collaboration…: 4th International Symposium on Information Management in a Changing World (IMCW2013). September 4-6, 2013, Limerick, Ireland. Abstracts. Ankara: Hacettepe University Department of Information Management, ISBN. 978-975-491-358-3, pp. 20-22. (PDF)

Akbulut, M. (2011). iPhone Mobile Application Design: The Case of Hacettepe University Libraries, ELPUB2011. Digital Publishing and Mobile Technologies, 15th International Conference on Electronic Publishing 22-24 June 2011, Istanbul, Turkey/ Edited by: Yasar Tonta, Umut Al, Phyllis Lepon Erdogan and Ana Alice Baptista. ISBN 978-975-491-320-0, pp. 95-102. (PDF)


Diğer Yayınlar

Tonta, Y. ve Akbulut, M. (2020, 23 Eylül). Performansa dayalı akademik teşvik sistemleri üzerine. Sarkaç. Erişim adresi: https://sarkac.org/2020/09/performansa-dayali-akademik-tesvik-sistemleri-uzerine/ (PDF)

Çankırı S. ve Akbulut, M. (2017). Açık Bilim (Editoryal). Türk Kütüphaneciliği, 31(3), 303-304. doi:10.24146/tkd.2017.16 (PDF)

Akbulut, M. (2015). Düşünce Özgürlüğü (Editoryal). Türk Kütüphaneciliği, 29(4), 685-686. (PDF)


Tezler

Akbulut, M. (devam ediyor). Olasılıksal Konu Modelleme Yönteminin Atıf Dizinlerindeki Bibliyometrik Verilerle Desteklenerek İlgililik Sıralamalarının İyileştirilmesi (Improving Relevance Rankings by Probabilistic Topic Modeling Supported by Bibliometric Data from Citation Indexes). Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Akbulut, M. (2016). Atıf Klasiklerinin Etkisinin ve İlgililik Sıralamalarının Pennant Diyagramları ile Analizi (The Analysis of the Impact of Citation Classics and Relevance Rankings Using Pennant Diagrams). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. (Tam metin-PDF) (Genişetilmiş özet-PDF) (Web Sayfası)


Video

Akbulut, M. [Müge Akbulut]. (14 Ocak 2016). StatPlanet Programı ile Etkileşimli Türkiye Haritası Oluşturma [Video dosyası]. Erişim adresi: https://www.youtube.com/watch?v=MxtOQawmnUw


Çeviri

MacKie-Mason, J. [Jeffrey MacKie-Mason]. (16 Ekim 2018). İkinci Gutenberg Devrimi [Video dosyası]. Erişim adresi: https://www.youtube.com/watch?v=qgJ6vl2lHjQ. (Çeviren: Müge Akbulut, Gözden geçiren: Yaşar Tonta) (Videonun orijinali: (24’ 05’’- 46’ 38’’))


Makrolar, Etkileşimli Grafikler ve Veri Setleri

Akbulut, M. (2016). Tf hesaplama [Excel makro]. Erişim adresi: http://www.mugeakbulut.com/YL_Tez/veriler_makrolar/makrolar/tf_hesaplama_makrosu/

Akbulut, M. (2016). Birikimli tf ve idf hesaplama [Excel makro]. Erişim adresi: http://www.mugeakbulut.com/YL_Tez/veriler_makrolar/after_macro_birikimli/idf_birikimli/

Akbulut, M. (2016). Tf ve idf birleştirme [Excel makro]. Erişim adresi: http://www.mugeakbulut.com/YL_Tez/veriler_makrolar/makrolar/birlestirme_makrosu/

Akbulut, M. (2016). Benzerlik Algoritması [Excel makro]. Erişim adresi: http://www.mugeakbulut.com/YL_Tez/veriler_makrolar/makrolar/birlestirme_makrosu/all_versions/

Akbulut, M. (2016). Maron ve Kuhns (1960) Sadeleştirilmiş Statik Pennant [Etkileşimli grafik ve veri seti]. Erişim adresi: https://goo.gl/uBSFCx

Akbulut, M. (2016). Maron ve Kuhns (1960) Pennant (Örneklem) konuya göre [Etkileşimli grafik ve veri seti]. Erişim adresi: https://goo.gl/LldCxa

Akbulut, M. (2016). Başlığında "Probabilistic" Geçen Çalışmalar (Maron ve Kuhns Çekirdek Makalesi İçin) [Etkileşimli grafik ve veri seti]. Erişim adresi: https://goo.gl/JLWTJP

Akbulut, M. (2016). Maron ve Kuhns (1960) çekirdek makalesine atıfta bulunan 294 çalışma ile bu çalışmalara ait 9607 referans [Veri seti]. Erişim adresi: http://www.mugeakbulut.com/YL_Tez/veriler_makrolar/ham_veriler/

özgeçmiş
Eğitim
2018 :
Veri Bilim, Yapay Öğrenme Yaz Okulu
Teleiletişim ve Enformatik Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Boğaziçi Ünivesitesi, İstanbul

2018 :
Boğaz'da Yapay Öğrenme Yaz Okulu
Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul

2017 :
Boğaziçi Üniversitesi İsmail Arı Yapay Öğrenme Yaz Okulu
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul

2016 - halen :
Doktora Öğrencisi
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara

2016 :
Yüksek Lisans
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara

2010 :
Lisans
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara

2009 :
Lisans (Erasmus Öğrenci Değişim Programı)
IVA - Royal School of Library & Information Science (The University of Copenhagen), Copenhagen

İş Deneyimi
2014 - halen :
Araştırma Görevlisi, Ankara Yıldırım Beyazıt Universitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

2019 - halen :
Eş başkan, ASIS&T Avrupa Öğrenci Kolu

2015 - halen :
Hakem
Scientometrics, Library Hi Tech, Türk Kütüphaneciliği ve Bilgi Dünyası dahil olmak üzere çeşitli bilimsel dergiler

2015 - 2021 :
Editör, Türk Kütüphaneciliği

2014 :
Editör Yardımcısı, Türk Kütüphaneciliği

2013 - 2014 :
Freelance Yazılım Geliştirici, freelancer.com, fiverr.com

2012 - 2013 :
Creative Director, Ankaref Bilişim Teknolojileri

2012 :
Satış Destek Uzmanı (yazılım), MiKRO Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş.

2011 :
Yazılım Geliştirici, Informascope

2010 - halen :
Türkiye Editörü, E-LIS: Eprints in Library and Information Science
İlkay Holt ile birlikte

2010 - 2011 :
Halkbank
Halkbank Genel Müdürlüğü Kütüphanesi’nin düzenlenmesi (iki sınıf arkadaşıyla birlikte)

2009 :
Staj, TAI (Turkish Aerospace Industries)

Sertifikalar
2011 :
Microsoft Açık Akademi: Bilgisayar, Yazılım ve Algoritma

2009 :
Onaylı Geliştirici, Google Kalifiye Geliştirici Programı (Google Qualified Developer Program)

2008 :
Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası, MEB onaylı

Mesleki Dernek Üyelikleri
2016 - halen :
Üye, Association for Information Science and Technology (ASIS&T) - Üye Numarası: 514685

2015 - halen :
Üye, International Society for Scientometrics and Informetrics (ISSI) - Üye Numarası: 00296

2013 - halen :
Üye, Türkiye Bilişim Derneği - Üye Numarası: 99008214

2012 - halen :
Üye, Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK)

Burs
2015 :
RECODE Early Career Researcher Workshop, 14-15 May 2015, Sheffield University
Seyahat ve konaklama bursu

Projeler
     Mobil uygulama geliştirme (iOS ve Android)
     SciVerse uygulama geliştirme
     Web site tasarım ve geliştirme
     Kurumsal arşiv yazılımları kurulum ve geliştirme (DSpace, EPrints ve GreenStone)
     KOHA kütüphane yazılım sistemi kurulum (Koha)
     Müşteri ilişkileri yönetimi sistemi kurulum (Sugar CRM)
     Açık dergi sistemi (OJS) kurulum ve geliştirme
     Moodle uzaktan eğitim sistemi kurulum
     Etkileşimli haritalar ve bilgi görselleştirme uygulamaları
iletişim